wychowywać


wychowywać
Ulica kogoś wychowuje zob. ulica 2.
Wychować kogoś na człowieka (na ludzi) zob. człowiek 21.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wychowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wychowywaćowuję, wychowywaćowuje, wychowywaćany {{/stl 8}}– wychować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, wychowywaćam, wychowywaća, wychowywaćają, wychowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wychowywać — → wychować …   Słownik języka polskiego

  • wychowywać się – wychować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} otrzymywać wychowanie; dorastać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wychowywać się na wsi, u ciotki, w domu dziecka. Wychować się w środowisku ludzi związanych ze sztuką. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wychowywać się — Wychować się na człowieka (na ludzi) zob. człowiek 21 …   Słownik frazeologiczny

  • wychować — ndk I, wychowaćam, wychowaćasz, wychowaćają, wychowaćaj, wychowaćał, wychowaćany wychowywać ndk VIIIa, wychowaćowuję, wychowaćowujesz, wychowaćowuj, wychowaćywał, wychowaćywany 1. «zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i… …   Słownik języka polskiego

  • chować — ndk I, chowaćam, chowaćasz, chowaćają, chowaćaj, chowaćał, chowaćany 1. «kłaść, umieszczać w miejscu zakrytym, zamkniętym, osłoniętym, bezpiecznym; przechowywać» Chować pieniądze do portfela, chustkę do kieszeni. Chować listy w biurku, bieliznę w …   Słownik języka polskiego

  • pielucha — ż III, CMs. pieluchausze; lm D. pieluchauch zgr. od pieluszka Flanelowe pieluchy. Owinąć dziecko w pieluchy. ◊ Znać kogoś, wychowywać itp. od pieluch «znać, wychowywać itp. kogoś od niemowlęctwa» ◊ Coś jest w pieluchach «coś jest w zalążku, w… …   Słownik języka polskiego

  • chuchać — 1. Chuchać i dmuchać (na coś) «bardzo się o coś troszczyć, dbać o coś»: Od nas samych w głównej mierze zależy dalszy bieg wypadków. Musimy chuchać i dmuchać, a zarazem bacznie spoglądać na działania partii. Kultura P 400 401/1981. 2. Chuchać i… …   Słownik frazeologiczny

  • odebrać — 1. Odbierać ciosy «być uderzanym, bitym»: (...) odbiera i sam zadaje ciosy i mimo że spływa krwią, pozostaje groźny do ostatniej chwili. J. Przymanowski, Pancerni. 2. Odbierać dziecko, poród «pomagać kobiecie przy porodzie, pełnić rolę akuszerki» …   Słownik frazeologiczny

  • odbierać — 1. Odbierać ciosy «być uderzanym, bitym»: (...) odbiera i sam zadaje ciosy i mimo że spływa krwią, pozostaje groźny do ostatniej chwili. J. Przymanowski, Pancerni. 2. Odbierać dziecko, poród «pomagać kobiecie przy porodzie, pełnić rolę akuszerki» …   Słownik frazeologiczny